0914.666.515

Khoan Cấy Thép

Dịch vụ Khoan Cấy Thép

  • Khoan cấy thép chờ vách tầng hầm.
  • Cấy thép cho bê tông lõi thang máy.
  • Cấy thép bổ sung cột.
  • Cấy thép chờ bu lông móng.
  • Cấy thép lắp đặt sàn thao tác quanh công trình.
  • Công trình cải tạo, bổ sung dầm, cột, sàn.

Các bước cơ bản thi công khoan cấy ghép thép sử dụng hóa chất cấy thép Ramset Epcon G5

Bước 1:
Khoan tạo lỗ với đường kính, chiều sâu lỗ khoan theo yêu cầu của hồ sơ kỹ thuật đã duyệt.
Bước 2:
Vệ sinh lỗ khoan bằng máy thổi bụi lần 1;
Vệ sinh cạnh lỗ khoan bằng chổi sắt;
Vệ sinh lỗ khoan bằng máy thổi bụi lần 2.
Bước 3:
Bật nắp tuýp lọ hóa chất cấy thép;
Lắp vòi bơm vào lọ hóa chất;
Lắp vào súng bơm hóa chất.


Bước 4:
Bơm xả keo ra ngoài khoảng 15ml cho đến khi hai thành phần trộn đều vào nhau  ( Đối với  Ramset: hợp chất màu xám – là đạt yêu cầu)
Bước 5:
Đưa vòi bơm đến tận đáy lỗ khoan, vừa bơm vừa rút từ từ ra ngoài, đến lúc hóa chất chiếm khoảng ừ 1/2 đến 2/3 lỗ khoan (tùy thuộc vào loại lỗ khoan) đảm bảo khi cấy thép vào thì hóa chất điền đầy lỗ khoan.
Bước 6: 
Từ từ cho thanh thép (Bulong) vào lỗ khoan đồng thời xoay tròn đến tận đáy lỗ khoan và phải đảm bảo hóa chất tràn đều ra ngoài lỗ khoan.
* Chú ý: Nếu hóa chất không tràn đều ra ngoài lỗ khoan thì phải rút thanh thép (Bulong) ra để bơm bù hóa chất vào lỗ khoan như Bước 5 và thực hiện lại Bước 6.


Bước 7:
Chờ hóa chất ramset G5 ngưng kết đạt cường độ yêu cầu (thời gian chờ phụ thuộc vào loại hóa chất sử dụng và nhiệt độ môi trường);
Khi mối liên kết đạt cường độ yêu cầu mới thực hiện các công việc tiếp theo như: tiến hành mối nối, lắp đặt thiết bị cấu kiện, đổ Bê tông …